Participeren in stilte

Samenwerken met bedrijven

Kan Stiltegoed een meerwaarde voor jouw bedrijf zijn?
Deel je onze visie dat regelmatige reflectie in de natuur leidt tot een gezondere mind, waardoor uitval verminderd kan worden?
Zie je de noodzaak van retraites om de maatschappelijke druk het hoofd te bieden en de balans niet te verliezen?

Kies voor een vorm van partnership met Stiltegoed.
Wij zoeken ambassadeurs en financiële ondersteuning.
Wij faciliteren een netwerkdag en maken daarbij gebruik de kwaliteiten van het gebied.

Ook is er een mogelijkheid om bij te dragen vanuit jouw professie, door mede vorm te geven aan evenementen of netwerkdagen.

Wij dragen zorg voor de zichtbaarheid van de verbinding tussen jouw bedrijf en Stiltegoed.
Tarieven zijn afhankelijk van de bedrijfsvorm.

Mocht jouw bedrijf hiervoor interesse hebben, maken wij graag een afspraak om te bekijken hoe we elkaar van dienst kunnen zijn en hoe we de zichtbaarheid vorm kunnen geven.

Stiltegoed_0016_VB--20190901-10117

Vrienden van Stiltegoed

Wil je je verbinden met het initiatief Stiltegoed en wil je deze plek in de Bieslandse polder ondersteunen? Word dan vriend of vriendin van Stiltegoed.
Jaarlijks organiseren wij een vriendendag gekoppeld aan een evenement.

De bijdrage is € 10,00 per jaar en dit geld wordt besteed aan onderhoud en organisatie van een aantal jaarlijkse evenementen op Stiltegoed.

Als u enkel enthousiast bent in het stand houden van het gebied bent u ook vrij om een donatie te doen.

Totaal: € -
Totaal: € -
Stiltegoed_Vrienden van

Vrijwilligers

Stiltegoed wil verbondenheid met de samenleving zoeken, door met elkaar het gebied te onderhouden, te beheren en uit te dragen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die hun tijd en vaardigheden willen inzetten om hier invulling aan te geven.

Beheer werkzaamheden
• groenonderhoud
• kruidentuin
• bouwen van een kippenhok
• verzorging dieren

PR werkzaamheden
• social media
• onderhoud website

Evenementen
• bijdrage invulling
• facilitaire werkzaamheden

Zondagochtendstilte
(door het coronavirus wordt dit samenzijn in stilte opgeschort tot nader order)

Vanaf 19 april organiseert Stiltegoed een uur collectieve zondagsrust.
Rond de schapenschuur is er van 10.30 tot 11.30 uur een samenzijn in stilte, voor ieder die behoefte heeft aan een religie-vrij zondagochtend moment.

Om dit te faciliteren, zijn vrijwilligers van harte welkom.

Als je interesse hebt om als vrijwilliger bij te dragen aan bovenstaande werkzaamheden, maken we graag een afspraak om af te stemmen of we elkaar van dienst kunnen zijn.

Stiltegoed_Vrijwilligers_01

Mail ons:

info@stiltegoed.nl

 

Volg ons:

Locatie:

Natuurgebied & Landerijen rond Bieslandsweg 2