Activiteiten

Agenda evenementen

....

Aankomende avtiviteiten

Graag staan wij stil bij de wisseling van de seizoenen.

De zonnewendes op donderdag 21 maart, vrijdag 21 juni, zaterdag 21 september en zaterdag 21 december.

Door geleide meditatie, passende muziek en/of gedichten willen wij tussen 19.30 uur en 20.30 uur samen komen voor de zonnewendes. Iedereen is welkom op het Stiltegoed en kan aansluiten. Na deze bijeenkomst is er nog tijd voor een kopje thee en samen zijn.

Op donderdag 21 maart staan we stil bij de overgang van de winter naar de lente. De winter is voorbij. De natuur wordt wakker. Na een periode van met name yin energie, zoals koude, donker, nat, stilte, rust en naar binnen keren komt er nu duidelijk meer yang energie in de natuur. Het is een naar boven gerichte energie die alles opnieuw doet groeien. Er is meer licht, meer warmte, meer zon en meer groei. Alles is in beweging en komt naar buiten. Zaadjes die onder de grond hebben gerust, steken hun kopjes boven de grond uit. Lammetjes dartelen in de wei en vogels vliegen af en aan met nestmateriaal. Een nieuwe cyclus van volop groei en ontwikkeling.

Op vrijdag 21 juni is de zomer aangebroken. De yang energie heeft zijn piek bereikt. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het licht. De dagen zijn lang. De zon staat maximaal hoog en we bereiken de warmste temperaturen. Wat de natuur in de lente heeft opgebouwd, toont zich in vol ornaat. Overal zijn bloemen, bomen beginnen hun vruchten te tonen. De natuur exposeert haar weelde en laat zien waartoe ze in staat is. Dit alles gaat gepaard met een gevoel van vreugde, liefde, uitbundigheid en trots!

Op zaterdag 21 september komt na een periode van maximale yangenergie, licht en warmte, de yin energie weer terug in de natuur. De herfst breekt aan. De dagen worden korter, het wordt kouder en donkerder en alles wordt weer rustiger. De natuur is over zijn groeipiek heen en alles wat tot bloei is gekomen, alles wat rijp is, kan nu worden geoogst. De zaadjes die zo zorgvuldig werden verzorgd, zijn nu volgroeid en hebben vruchten gegeven. En nu is het tijd om die vruchten te plukken. Als beloning voor al het harde werk én als voorbereiding op de komende barre tijden. Het is tijd om reserves op te bouwen!

Op zaterdag 21 december gaat de yin energie verder toenemen en na de wervelende herfst doet de winter zijn intrede. De yin energie overheerst met haar rust en donkere, koele elementen. De yang, levendige energie lijkt compleet verdwenen, maar onzichtbaar voor ons heeft het leven zich geconcentreerd in de oorsprong, diep in de aarde. Nadat de natuur afscheid heeft genomen van al het overbodige, is al het essentiële teruggetrokken in de kern. In de zaadjes, de wortels en de knollen. Waar het rust en bijtankt in afwachting van een nieuwe cyclus van leven die komen gaat!

Afhankelijk van wat haalbaar is, zullen in de toekomst de volgende activiteiten plaatsvinden

• Food & Mind Festival

• Mid Zomerfestival

• Bieslanddagen

• Nationale dag van de stilte

• Allerzielen

• Winterse Zonnewende

Zondagochtend stilte

Periode van 19 april t/m 27 september

Mail ons:

info@stiltegoed.nl

 

Volg ons:

Locatie:

Natuurgebied & Landerijen rond Bieslandsweg 2