Privacybeleid

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert Stiltegoed u over de wijze waarop Stiltegoed persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn (als Stiltegoed persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Stiltegoed omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Stiltegoed; klanten, leveranciers van goederen en diensten, zorgvragers, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Stiltegoed

Stiltegoed hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stiltegoed is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Leeswijzer privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen waarvan de hoofdlijnen zijn beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stiltegoed en wat wordt er mee gedaan?

Stiltegoed verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld clienten, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, klanten en leveranciers van goederen en diensten. Stiltegoed verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.
De categorieën persoonsgegevens die Stiltegoed verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, emailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
  • Specifieke gegevens die te maken hebben met zorginhoud (rapportage etc.)

Stiltegoed verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Cookies

Stiltegoed maakt geen gebruik van cookies.

Hoe lang bewaart Stiltegoed uw persoonsgegevens?

Stiltegoed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat Stiltegoed om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor gebruik binnen Stiltegoed of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Stiltegoed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Stiltegoed verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Stiltegoed kunt u contact opnemen met ons via +31 6 - 44 21 97 52 of via email: info@stiltegoed.nl. Graag helpen wij u verder.

Wijzigingen privacybeleid

Stiltegoed streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal terug te vinden zijn op deze website www.stiltegoed.nl

Privacyverklaring opgesteld door Stiltegoed versie 1 d.d. 1 januari 2020

Mail ons:

info@stiltegoed.nl

 

Volg ons:

Locatie:

Natuurgebied & Landerijen rond Bieslandsweg 2